Ὁ δ᾿ ἠλίθιος ὥσπερ προβάτων βῆ βῆ λέγων βαδίζει

Ὁ δ᾿ ἠλίθιος ὥσπερ προβάτων βῆ βῆ λέγων βαδίζει (Ho d’ ēlìthios hòsper pròbatōn bèe bèe lègōn badìzei) – Lo stupido si muove come una pecora che fa: “Be be!”
La frase è tratta dal Dionisalessandro del commediografo greco Cratino