Lov raknar timmar pro manader och dagar for ar; och varje sma bortovaro

Lov raknar timmar pro manader och dagar for ar; och varje sma bortovaro

140. “befinner sig nagon alder.” – John Dryden

142. “Nar hane talar forsavitt borta love, kan tiden hela allihopa sar, skad det kommer stadse att existens arr.” – Anonym

143. “Ju mer mig kanner til forsavit varlden, desto mer befinner sig sjalv tvarsaker forsavitt att jag aldrig kommer att flyga nago kar som mig sannerligen kan alska.” – Jane Austen

144. “persone som ager forlorat relationer undrar idelige varfor de icke endas kan vasna det existera “vatten under bron.” det ar vatten mirakel bron – problemet befinner sig att vi inte bor villig bron inte me inom livets alv tillsammans dess massor vandningar.” – Santiz Grant Fairley

Djupa sorgliga citat forsavit lov

146. “allti ditt karnpunkt befinner si krossat spricker nagon dorroppning op at en varld braddad av nya inledning, nya potential.” – Patti Roberts

147. ”Nar ni befinner si foralska och ni blir stot befinner si det saso ett medeltal. det kommer att kurera, andock det kommer forgott att existera en arr.” – Anonym

149. “liv skulle besta odla avsevart enklare forsavit vi enbart blev betuttad inom persone som skulle halla av oss retur.” – Anonym

151. “Det finns en distinkt, avskyvard krampa som kommer tillsamman att ha sex e mer an dom alskar de.” – Steve Maraboli

152. “Det finns otaliga takti att mosa e karnpunk. Berattelser vart fulla bruten hjartan krossade itu karlek, skada det som faktiskt krossade en karnpunkt varenda att stryka dess drom – underben saken da drommen ann kan finnas.” – Pearl Buck

153. “Att banka baver kan kosta jatte- andock att idka samlag kostar icke evigt mer, sam dom saso fruktar att idka samlag finner mycket att avsaknad kungen lov befinner sig nago tomhet saso berovar gladjen a livet.” – Merle Shan

Sorgliga citat forsavitt love Twitter

156. “ha sex aldrig dej sol medans n forsoker vidmakthall e saso icke bryr sig forsavitt att ga miste dig.” – Anonym

157. ”Jag ogonflo inte darfor dej; du befinner si inte vard det. Mig grater sanningen om vem ni ar, krossad for grima inbillnin om vem ni varenda.” – Anonym

158. “mig forsoker lite folk att kanna sig alsklin samt onskade ehuru mi kanner til hurda det ar att ick uppfatta sig alsklin och onskade.” – Anonym

160. “givetvis, sjalv saknar dig. mi bris de. Mig bris att tillverka dej kissbrides.com flyttade hit att tilltala nar mi vill. Skad mi kanner til att mi plikt ga vidare pro dett befinner sig meningslost.” – Anonym

161. “ehur jag blir foralskad ate inom nagon farsk, kan det aldrig bli odl saso mi alskar dej.” – Anonym

Kanslomassiga sorgliga citat forsavitt lov

162. “tris tillracklig ar det slut sattet sasom somliga personer kommer att lara sig att gilla de genom att mista dig.” – Anonym

164. “Du kanner till att du alskar nagon nar du inte kan starkt ogilla de dar for att de krossar ditt hjarta.” – Anonym

165. ”Ett brustet blodpump befinner sig det varsta. Det befinner sig som att aga brutna revben. Ingen kan kolla det men smartan befinner sig vidrig varje gang n respirera.” – Anonym

166. “Jag befinner sig tekniskt sett ledig men centrum karnpunkt tas fran en saso sjalv inte kan anropa centrum eget.” – Anonym

167. “mig kommer aldrig att angra dej alternativ framfora att sjalv onskar att sjalv aldrig hade traffat de. forut en passage i tiden vart du detaljerad underbe mi behovde.” – Anonym

Sorgliga anime-citat forsavitt love

169. “Jag onskar att sjalv kunde sara dig saso n sarade ja. andock mi kanner til att forsavitt sjalv hade chansen skulle mi ej foreta det.” – Anonym